Luchthavenvervoer Kevin  thumbnail

Luchthavenvervoer Kevin

Published May 14, 24
3 min read

Table of Contents


Ook deze zaken worden het meest gemerkt in de buurten Nes en Lastage, telkens door ongeveer tweederde van de deelnemers aan het onderzoek - luchthavenvervoer waasland. De bereikbaarheid is het enige aspect dat door een grotere groep als verslechterd beschouwd wordt dan als verbeterd (25% tegen 14%) - luchthavenvervoer waasland. In de Zuiderkerkbuurt, Burgwallen Oost en Nieuwmarktbuurt geeft ongeveer een derde aan dat de bereikbaarheid verslechterd is1415 3 Communicatie over maatregelen In dit hoofdstuk behandelen we de mening over de communicatie van de gemeente over de maatregelen (luchthavenvervoer waasland). Vinden de bewoners en ondernemers dat ze voldoende informatie ontvangen hebben en via welke wijze ontvangen zij het liefst verdere informatie over de pilot? De meeste deelnemers aan het onderzoek hebben informatie gekregen over de pilot via een informatiebrief (70%)

Daarnaast geeft 15% op geen enkele wijze informatie ontvangen te hebben over de pilot. luchthavenvervoer waasland. Tabel 3.1 Op welke wijze heeft u informatie gekregen over de pilot? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=1. luchthavenvervoer waasland.296) aantal % informatiebrieven buren website gemeente mailcontact projectmedewerker van de gemeente 86 7 telefoonnummer medewerker stadsdeel centrum 18 1 stadsloket 6 0 anders, namelijk geen van bovenstaande weet niet, geen antwoord 14 1 Van alle respondenten geven er 105 aan informatie gekregen te hebben via een stadsloket, via een medewerker van het stadsdeel of via mail- of telefonisch contact met de gemeente

Van de 86 personen die mailcontact gehad hebben met een projectmedewerker van de gemeente zijn er 59 positief over dit contact (69%), 13 zijn er niet positief en niet negatief over (15%) - luchthavenvervoer waasland - luchthavenvervoer waasland - luchthavenvervoer waasland. Daarnaast zijn 7 personen negatief (8%) over het contact en een even groot aantal weet het niet of heeft geen mening

Valkenburg is de enige buurt waar de groep die vind onvoldoende geïnformeerd te zijn groter is dan de groep die zegt voldoende geïnformeerd te zijn (43% tegen 26%, terwijl 27% het niet weet of geen antwoord heeft gegeven). 15 16 Figuur 3. luchthavenvervoer waasland.2 Heeft u via de beschikbare communicatiekanalen voldoende informatie over de pilotmaatregelen ontvangen? (n=1 (luchthavenvervoer waasland).296) Ten slotte is gevraagd op welke wijze de bewoners en ondernemers het liefst verdere informatie over de pilot zouden willen ontvangen

Luchthavenvervoer Gent

Alleen ontheffingshouders kunnen tijden de pilottijden, door middel van kentekenherkenning, de beweegbare paaltjes passeren (luchthavenvervoer waasland). Eind 2018 en begin 2019 zijn bewoners en ondernemers ondervraagd over hun ervaringen met de pilotmaatregelen - luchthavenvervoer waasland. In totaal hebben respondenten meegedaan aan het onderzoek. luchthavenvervoer waasland. In totaal hebben 467 respondenten wel eens te maken met de pilotmaatregelen als weggebruiker, dit is 36% van alle deelnemers aan het onderzoekDe ervaringen met kentekenherkenning bij de beweegbare palen lopen uiteen (luchthavenvervoer waasland). Bij de Nieuwmarkt is 27% positief of zeer positief over de kentekenherkenning en 31% negatief of zeer negatief (luchthavenvervoer waasland). Bij het Rusland is iets meer tevredenheid: 43% is er positief of zeer positief en 23% negatief en zeer negatief. De overige bewoners en ondernemers zijn niet positief of negatief over de kentekenherkenning of hebben geen antwoord gegevenOngeveer de helft van alle deelnemers aan de enquête is positief (30%) of zeer positief (18%) over de effecten van de pilotmaatregelen - luchthavenvervoer waasland. Daarnaast geeft 17% aan niet positief en niet negatief te zijn over de effecten, 8% is negatief en 7% is zeer negatief. luchthavenvervoer waasland. Eén op de vijf (20%) van de respondenten heeft geen antwoord op de vraag en heeft mogelijk weinig tot geen effecten gemerkt van de pilotmaatregelen

Latest Posts

Luchthavenvervoer Sint Niklaas

Published May 26, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Tilburg

Published May 21, 24
7 min read

Luchthavenvervoer: Van En Naar Schiphol

Published May 15, 24
7 min read